Untitled Document
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ฝึกอาชีพ
  สื่อประชาสัมพันธ์
  ระบบงานออนไลน์
  สถิติคนพิการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์/สินค้าคนพิการ
  ติดต่อเรา
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  0
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  0
 เยี่ยมชมปีนี้ :  0
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  0
 IP :  3.229.117.123
 เริ่มนับวันที่  
  ข่าวกิจกรรม     
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ใช้บริการภายใน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK  (อ่าน 233)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ใช้บริการภายใน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ...
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 2 (อ่าน 128)
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 2 ...
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 1 (อ่าน 131)
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ...
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนนึ่งฆ่าเชื้อ ในโรงนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน (อ่าน 86)
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนนึ่งฆ่าเชื้อ ในโรงนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ...
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง-workshop) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของ กรม พก. (อ่าน 71)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง-workshop) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของ กรม พก. ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกสรรและจัดจ้างบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ตามโครงการการให้บริการศูนย์แรกรับคนพิการภายในฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพี่เลี้ยง และ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล #ขอให้ผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 (อ่าน 63)
ประกาศรายชื่อและสอบสัมภาษณ์ พื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 ตำแหน่ง (อ่าน 117)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ และกำหนด วัน เวลา สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลกรทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565 ตามแนบท้ายประกาศ (อ่าน 127)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการให้บริการศูนย์แรกรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการและศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง (เพศหญิง/ชาย) จำนวน ๒ อัตรา  (อ่าน 198)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แม่บ้าน  (อ่าน 73)
  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวและเครื่องใช้อุปโภค บริโภคสำหรับผู้รับบริการฝึกอาชีพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 43)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตรวจ ATK ทางจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 141)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสมุดพกครัวเรือนรายบุคคลเพื่อใช้ในการสำรวจกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มเป้าหมาย TPMAP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 50)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 59)
  วารสารข่าวประจำวัน     
ข่าว 5 พฤษภาคม 2564  (อ่าน 486)
ข่าว 3 พฤษภาคม 2564  (อ่าน 471)
ข่าว 22 เมษายน 2564 (อ่าน 437)
ข่าว 21 เมษายน 2564 (อ่าน 426)
ข่าว 20 เมษายน 2564 (อ่าน 434)
  ประกาศ     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 16-31 มกราคม 2565  (อ่าน 59)
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 89)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม พร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ที่นั่ง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 57)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอหาหารสำหรับผู้เข้ารับริการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 58)
  กิจกรรมเลี้ยงอาหาร     
บริจาคชุดเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 ชุด เพื่อต่อยอดการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ (อ่าน 731)
บริจาคชุดเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 ชุด เพื่อต่อยอดการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ ...
ขอขอบพระคุณ #คุณจิตรลดา มุ่งงาม พร้อมคณะ (อ่าน 884)
ขอขอบพระคุณ #คุณจิตรลดา มุ่งงาม พร้อมคณะ ...
ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เลี้ยงอาหารกลาง ส้มตำ ไอศรีม ลาบหมู ขนมคบเคี้ยว น้ำดื่ม ให้กับผู้ใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเสียงเพลง จากนักดนตรีมืออาชีพ จากคณะ เข้าร้องเพลง ให้น้อง ๆ ฟัง สร้างรอ (อ่าน 377)
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน มอบเครื่องอุปโภค –บริโภค เพื่อจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับน้อง ๆ คนพิการภายในศูนย์ฯ (อ่าน 386)
ห้างสรรพเซ็ลทรับ อุบลราชธานี มอบ Gift voucher สนับสนุนปีใหม่ 2562 (อ่าน 1,082)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ สนับสนุนกิจกรรมปีใหม่ 2562 (อ่าน 444)
ขอขอบพระคุณ คณะผู้จัดการ พนักงานบริษัท เดอเบล จำกัด เข้าร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน (อ่าน 697)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและขยายผลสวนเกษตรเพื่อฝึกอาชีพคนพิการงานสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4.0 เพื่อคนพิการ
เข้าร่วมประชุม Conference กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีม One Home อบ.
ประชุมขับเคลื่อนชี้แนะแนวทางเพื่อการพัฒนานวัตกรรม พก. เตรียมพร้อมในการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปีงบประมาณ 2563
เข้าร่วมการประชุมหารือจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน | สถานที่สำคัญ | กระดานสนทนา | ติดต่อ    

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox ที่อยู่ : 750 หมู่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
 

อีเมลล์ : NRCPD@DEP.GO.TH  โทร 045-953197 ,064-0923499

  Copyright © 2011 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.