Untitled Document
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ฝึกอาชีพ
  สื่อประชาสัมพันธ์
  สถิติคนพิการ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ผลิตภัณฑ์/สินค้าคนพิการ
  ติดต่อเรา
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  0
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  0
 เยี่ยมชมปีนี้ :  0
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  0
 IP :  3.236.232.99
 เริ่มนับวันที่  
  ข่าวกิจกรรม     
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ใช้บริการภายใน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK  (อ่าน 96)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ใช้บริการภายใน ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ...
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 2 (อ่าน 10)
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 2 ...
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ครั้งที่ 1 (อ่าน 14)
ผู้รับบริการของ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ได้รับการอำนวยความสะดวก จากนายก อบจ.อุบลราชธานีและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฉีดวัคซีน..ชิโนฟาร์ม.. ณ ที่ตั้งหน่วยงาน ...
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนนึ่งฆ่าเชื้อ ในโรงนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน (อ่าน 12)
กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนนึ่งฆ่าเชื้อ ในโรงนึ่งฆ่าเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน ...
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง-workshop) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของ กรม พก. (อ่าน 6)
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแสดงความคิดเห็น (ระดมสมอง-workshop) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรของ กรม พก. ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
รู้รอบเรื่องจริยธรรม  (อ่าน 363)
รายงาน ข้อมูลงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 289)
#ฝึกอาชีพฟรี #ฝึกอาชีพดี #ฝึกที่ศรีวนาไล หลักสูตร 6 เดือน เพื่อคนพิการที่อยากมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้  (อ่าน 926)
ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเที่ยวชมงาน Thailand Social Expo 2018 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี  (อ่าน 686)
ขอเชิญชวน สมาชิกครอบครัว สมาชิกศิษย์เก่า สมาชิกจิตอาสา รวมพลังหลอมรวมใจ ร่วมกันทาสีอาคารสำนักงาน (อ่าน 394)
  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา     
ศพอ.บ้านศรีวนาไล จ.อุบลราชธานี แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรัรบการจัดซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (อ่าน 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารและแก๊สหุงต้ม สำหรับผู้รับบริการฝึกอาชีพ 1-15 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดยาสามัญประจำบ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดอุปกรณ์สำหรับการเลี้้ยงจิ้งหรีดและการเพาะเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 61)
  วารสารข่าวประจำวัน     
ข่าว 22 เมษายน 2564 (อ่าน 41)
ข่าว 21 เมษายน 2564 (อ่าน 39)
ข่าว 20 เมษายน 2564 (อ่าน 35)
ข่าว 19 เมษายน 2564 (อ่าน 38)
ข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 394)
  ประกาศ     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อผู้เข้ารับบริการฝึกอาชีพภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (อ่าน 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งบลงทุน เพิ่มเติม ปี2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคารและสิ้งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 8)
  กิจกรรมเลี้ยงอาหาร     
บริจาคชุดเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 ชุด เพื่อต่อยอดการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ (อ่าน 552)
บริจาคชุดเครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 ชุด เพื่อต่อยอดการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ ...
ขอขอบพระคุณ #คุณจิตรลดา มุ่งงาม พร้อมคณะ (อ่าน 533)
ขอขอบพระคุณ #คุณจิตรลดา มุ่งงาม พร้อมคณะ ...
ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน เลี้ยงอาหารกลาง ส้มตำ ไอศรีม ลาบหมู ขนมคบเคี้ยว น้ำดื่ม ให้กับผู้ใช้บริการภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเสียงเพลง จากนักดนตรีมืออาชีพ จากคณะ เข้าร้องเพลง ให้น้อง ๆ ฟัง สร้างรอ (อ่าน 302)
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน มอบเครื่องอุปโภค –บริโภค เพื่อจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2562 ให้กับน้อง ๆ คนพิการภายในศูนย์ฯ (อ่าน 327)
ห้างสรรพเซ็ลทรับ อุบลราชธานี มอบ Gift voucher สนับสนุนปีใหม่ 2562 (อ่าน 718)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ สนับสนุนกิจกรรมปีใหม่ 2562 (อ่าน 376)
ขอขอบพระคุณ คณะผู้จัดการ พนักงานบริษัท เดอเบล จำกัด เข้าร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน (อ่าน 532)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนและขยายผลสวนเกษตรเพื่อฝึกอาชีพคนพิการงานสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4.0 เพื่อคนพิการ
เข้าร่วมประชุม Conference กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับทีม One Home อบ.
ประชุมขับเคลื่อนชี้แนะแนวทางเพื่อการพัฒนานวัตกรรม พก. เตรียมพร้อมในการขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปีงบประมาณ 2563
เข้าร่วมการประชุมหารือจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุประเภทอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | ผลงาน | สถานที่สำคัญ | กระดานสนทนา | ติดต่อ    

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox ที่อยู่ : 750 หมู่ 24 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
 

อีเมลล์ : NRCPD@DEP.GO.TH  โทร 045-953197 ,064-0923499

  Copyright © 2011 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไลจังหวัดอุบลราชธานี. All Rights Reserved.